Płyta Sztywna

Płyta sztywna pozwala na pomiar bezpośrednich osiadań pod wpływem zadanego obciążenia.
Znajduje zastowanie w drogownictwie, przy budowie lotnisk, placów i posadzek w halach fabrycznych
i magazynowych.
Badanie polega na pomiarze odkształceń pionowych ( osiadań ) badanej warswty podłoża pod
wpływem nacisku statycznego wywieranego za pomocą stalowej okrągłej płyty o śrdenicy D = 300 [mm].
Nacisk na płytę wywierany za pośrednictwem siłownika hydraulicznego. Siłownik oparty jest
o przeciwwagę ( np. załadowany samochód ciężarowy ), której masa powinna być większa
od wywieranej siły.