Płyta TERRATEST 3000

 

 

Pomiar lekką płytą dynamiczną stanowi optymalną metodę badania zagęszczenia w budownictwie ziemnym, drogowym, kolejowym i wodno-kanalizacyjnym głównie ze względu na niskie koszty wykonania pomiaru.

 

Odpowiada ona wymaganiom niemieckiech przepisów kontrolnych TP BF-StB część B 8.3 dla gruntu i skał w budownictwie drogowym i zgodnie z normami ZTV-E i ZTV-A jest dopuszczona do prowadzenia wewnętrznej kontroli zwłaszcza przy budowie dróg, pracach ziemnych, w budownictwie wodno-kanalizacyjnym.