Sonda CPT/CPTU

 

Sonda CPT/CPTU

Sonda wciskana służąca do oznaczania bezpośredniego parametru gruntu, szczególnie przydatna przy projektowaniu posadowień pośrednich (palowania)

Spełnia wymagania EUROCODE 7Zakup środka trwałego jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 1.2.4 Mikro,Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.


Hasło programu: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

 

Nazwa projektu – „Wdrożenie w przedsiębiorstwie Geosond s.c. nowych usług badań geologicznych gruntów poprzez zakup innowacyjnej sondy statycznej”

 

Nazwa beneficjenta – „Geosond” spółka cywilna, Ludwik Sordyl, Władysław Kondel.


Projekt o wartości 312 011,64 PLN. Dofinansowanie na poziomie 54,90% czyli w kwocie 171 294,39 PLN.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.ślaskie.pl