Sondy

 

Sonda dynamiczna na podwoziu kołowym


Przeznaczona do określania stopnia i wskaźnika zagęszczenia gruntów i nasypów budowlanych, badania stopnia plastyczności oraz pobierania próbek gruntów o nienaruszonej strukturze.
Urządzenie umożliwia również wykonanie otworu metodą udarową z ciągłym uzyskiem rdzenia przy zastosowania tzw. sondy okienkowej
Dysponujemy następującymi rodzajami sond:


1. Sonda lekka DPL
2. Sonda średnia DPM
3. Sonda ciężka DPH
4. Sonda bardzo ciężka DPSH
5. Sonda cylindryczna SPT